Recyklace vozidel: Ekologicky šetrná alternativa

Konečně jste si koupili nové auto, těšíte na další jízdy, jenže stojíte před otázkou, co dělat se starým vozem. Likvidace tun souvisejícího kovu, pryže a odpadních kapalin obrovským ekologickým problémem a ačkoli existují společnosti zabývající se ekologickou likvidací, například sbohemAUTO.cz, stále se takto likviduje pouze zlomek vraků. Využijte služeb, jako jsou ekologická likvidace vozidla odhlášení a chraňte životní prostředí.

Vozidla na šrot byla Evropskou unií označena za prioritní tok odpadu a vztahuje se na ně směrnice o vozidlech s ukončenou životností.

Jak ekologická likvidace probíhá?

Nejprve je vůz převezen do kryté budovy pro odstraňování znečištění. Baterie je vyjmuta za účelem recyklace a airbagy se aktivují. Pneumatiky jsou sejmuty a odeslány k protektorování, regeneraci – pneumatiky jsou toxickou směsí pryžových uhlovodíků, sazí, oleje, síry, oxidu zinečnatého a dalších chemikálií, včetně anorganických plniv a organických aktivátorů vulkanizace a urychlovačů.

Nebezpečné materiály – jako jsou rtuťové spínače – jsou odstraněny a kapalina klimatizace je odstraněna. Vozidlo je poté připojeno k dekontaminačnímu zařízení, aby se jeho kapaliny přečerpaly do utěsněných nádrží: benzín, nafta, odpadní olej, chladicí kapalina, kapalina do obrazovky a brzdová kapalina. Ty jsou poté odeslány k odborné recyklaci nebo likvidaci. Specifikované díly lze nyní z vozidla vyjmout, včetně katalyzátorů nebo olejových filtrů, skla, nárazníků a dalších velkých plastových předmětů – demontované díly jsou odeslány k odborné recyklaci nebo likvidaci. Kovová skořepina vozu je odeslána do drtiče k dalšímu zpracování.

SbohemAUTO.cz nabízí ekologické likvidace řízené zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Ekologická likvidace auta cena se od mnoha aspektů. Vyplňte jednoduchý poptávkový formulář a zjistíte vše potřebné.