Uvažujete o investování? Zkuste firemní dluhopisy

V posledních několika letech se řadí firemní neboli podnikové dluhopisy mezi velice oblíbený investiční nástroj. Jedná se o konzervativní typ investice, který poskytuje investorům pravidelný a zajímavý výnos. O jejich oblibě svědčí i zvyšující se nabídka firemních dluhopisů na českém trhu, což má své výhody i nevýhody. V následujících řádcích se můžete seznámit s firemními dluhopisy zblízka.

Hlavní výhody firemních dluhopisů

Firemní dluhopisy lze definovat jako cenné papíry, které vydávají soukromé společnosti za účelem získat pro své podnikání finanční prostředky. V rámci toho nabízí investorům zajímavé úročení vložených peněz a na konci smluveného období vrací investorovi všechny vložené peníze.

Hlavní výhodou investice do dluhopisů je zejména nabízený vysoký výnos, jež mnoho investičních nástrojů nenabízí. Výnos se většinou pohybuje v rozmezí 5 až 10 %. Také jde o investiční nástroj, u kterého není potřeba mít ekonomické vzdělání, obracet se na zprostředkovatele či se vyznat v obchodování na burze.

Jak je to s riziky korporátních dluhopisů?

Každý investiční nástroj má určitou míru rizika, kterou je třeba před investováním znát. Obecně se považují korporátní dluhopisy za srovnatelně rizikové jako akcie. Míra rizika většinou úzce souvisí se společností (emitentem), která korporátní dluhopisy vydává. V investičním světě tak lze narazit na firemní dluhopisy s nízkou mírou rizika, ale i na dluhopisy vysoce rizikové.

Zvláště s rozmachem firemních dluhopisů v posledních několika letech je třeba se mít na pozoru a věnovat dostatek času jejich výběru. Pokud jste se rozhodli zhodnotit své peníze pomocí korporátních dluhopisů, pak buďte pečliví a důslední při výběru firmy, které poskytnete své peníze. Díky tomu si zajistíte větší pravděpodobnost, že vaše peníze opravdu zhodnotíte.

Nejvýhodnější dluhopisy můžete najít na webových stránkách společnosti PFC Invest.