Na co mají právo zranění při autonehodě?

Autonehod na naších silnicích neubývá a zrovna tak počet zraněných účastníků silničního provozu. Mnozí se spokojí s prvním lékařským posudkem a přitom mohou přijít od desítky až stovky tisíc korun. Z každé nehody získají poškození v průměru 219 tisíc Kč, co je zhruba 30% částky, na kterou mají nárok. Loni činila průměrně 730 tisíc Kč, takže oběti nehod tak přicházejí v průměru o půl milionu korun.

Bolestným vaše nároky nekončí

Zranění jedné osoby má obvykle dopad na celou rodinu. Náleží jim proto nejen odškodnění za úraz a bolestné, ale také odškodnění za ušlou mzdu, za utracené cestovné k lékaři, za ztížení společenského uplatnění a také za případné psychické útrapy příbuzných při těžkých úrazech. V úvahu je třeba vzít i nutnost splácet půjčky, hypotéku, leasing apd.

Zajistěte si svědky, schovávejte dokumenty

Ihned po nehodě si zajistěte co nejvíce svědků, jelikož viníci nehody často odmítají spolupracovat a nepřiznají svou vinu. Požádejte svědky o jméno a telefonní číslo. Pro vymožení odškodného je důležité mít veškeré dokumenty související s nehodou a s vaším zdravotním stavem. Nezapomeňte uschovat i jízdenky rodiny, která vás navštěvovala v nemocnici, případně sepsané cesťáky kvůli projetému palivu. Také si hned po nehodě vyfoťte utrpěné modřiny a šrámy.

Ztížení společenského uplatnění

Pro další nároky je klíčový rok poté, co došlo k ustálení vašeho stavu. Víte už, jaká zranění se zahojila a jaká budou mít důsledky pro váš další život. Právě tehdy můžete uplatnit kompenzaci za to, jak vás nehoda celkově ovlivnila a v jakém rozsahu došlo ke ztížení vašeho společenského uplatnění a zhoršení kvality vašeho života.

Odškodnění je otázkou občanskoprávního sporu

Častou chybou je volba trestněprávního sporu, který celý spor posune do nejisté roviny a vše se zbytečně protáhne. Zásadní je řešit spor na občanskoprávním základě, odškodnění nemateriální újmy vymoci z povinného ručení na pojišťovně.

Nezapomeňte hradit dál své závazky

Následkem vážných zraněn bývá výpadek příjmu. Rozhodně se nevyplatí přestat se splácením úvěru, hypotéky, nájmu, nákladů na bydlení či jiných závazků. Pokud by jejich úhrada byla nad vaše možnosti, kontaktujte okamžitě příslušného věřitele a domluvte se na řešení situace.