Podmínky schválení leasingu

Leasingové společnosti posuzují každou žádost individuálně. Schvalování leasingu je nejméně přísné v případě nového automobilu, které je snadno zabavitelné a dobře přeprodatelné. Proto není požadováno tolik podkladů jako třeba na stroje a techniku. Všeobecně platí, že soukromý žadatel by neměl být v registrech neplatičů a firma by neměl být extrémně zadlužená. Žádná šance získat leasing není v případě, na firmu nebo osobu je vedena exekuce. Firma by měl být dohledatelná ve veřejných zdrojích a živnostník, jednatel nebo společník firmy by neměl mít trvalé bydliště na obecním úřadě. Od soukromé osoby bude požadováno předložení:

  • OP a jeho kopie
  • druhého dokladu totožnosti (řidičský průkaz, pas, rodný list)
  • současného zaměstnání a zaměstnavatele
  • potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele s vyčíslením jiných závazků
  • počtu vyživovaných osob
  • souhlasu manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy

Požadované doklady jsou téměř shodné s doklady, které by od vás požadovala banka, kterou byste žádali o spotřebitelský úvěr.