Jak vybrat leasing

Při výběru leasingové společnosti hraje roli řada faktorů. Důležité je, jak je daná leasingovka známá a jaké reference lze o ní zjistit. Ovšem rozhodujícím faktorem je její finanční zázemí, hospodářské výsledky a doba, po kterou působí na trhu. Než uzavřete leasingovou smlouvu, je dobré si zjistit všechny tyto údaje, ale také kdo je vlastníkem vámi vybrané leasingové společnosti a jak vypadají její internetové stránky.

Dále si porovnejte nabídky jednotlivých leasingových společností. Nespokojte se pouze s leasingovým koeficientem, ale zajímejte se o celkové náklady, které za celou dobu trvání leasingu zaplatíte. Většina renomovaných leasingových společností poskytuje zájemcům poradenství pro vyhodnocení leasingové nabídky.