Kolik vás může stát škoda, kterou způsobíte zaměstnavateli?

Běžná pracovní rutina se může v okamžiku změnit v horor. Třeba když vylijete kafe do firemního notebooku, který stál zaměstnavatele bezmála sto tisíc. Co vás čeká a nemine? To záleží na okolnostech. Zaměstnanec nese za škodu způsobenou zaměstnavateli odpovědnost a z náhrady se jen tak nevykroutí. Leda by si uzavřel pojištění.

Odpovědnost zaměstnance za škodu činí…

Dle platné legislativy je zaměstnanec odpovědný za škodu do výše 4,5násobku svého platu (v hrubém). Pro průměrně vydělávající zaměstnance to může znamenat náhradu ve výši tisíců, desítek tisíc, ale i částky převyšující sto tisíc korun. Vrátíme-li se ke „stotisícovému“ notebooku, který jsme zmínili v úvodu, za ten by zaměstnanec pobírající hrubou mzdu 40 tisíc korun zaplatil plnou částku.

Odpovědnost může být nižší, pokud vyjde najevo, že některé z povinností porušil i zaměstnavatel. A co je podstatné – je to právě on (zaměstnavatel), který musí prokázat, že ke škodě skutečně došlo kvůli porušení pracovních povinností.

Neomezená odpovědnost je, když…

V některých případech musí zaměstnanec počítat s tím, že po něj zaměstnavatel může požadovat náhradu škody v plné výši. Jedná se o specifické situace, kdy strany uzavřou písemnou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty či ztrátu svěřených věcí.

V plném rozsahu zaplatíte za škodu také v případě, že ji způsobíte úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či omamných látek. Zaměstnavatel je navíc oprávněn požadovat náhradu ušlého zisku.

Téměř vše vyřeší pojištění odpovědnosti

Chcete mít jistotu, že kdyby „něco“, nebudete muset hradit škodu z vlastní kapsy? Sjednejte si pojištění odpovědnosti za škodu pro zaměstnance a choďte do práce bez stresu. Pojistné je poměrně nízké a žádnou efektivnější alternativu nenajdete. Počítejte však s tím, že před náhradou úmyslně způsobené škody a škody, ke které došlo v opilosti, vás pojistka neochrání.

Kvalitně nastavené pojištění odpovědnosti s širokým rozsahem pojistné ochrany a celosvětovou územní platností najdete například u pojišťovny ERGO.